Alle projecten in Malawi in projectjaar 2017
[MA117] Lerarenwoningen en latrines in Rukuru[MA217] Klaslokalen en latrines in Makonje[MA317] Klaslokalen en latrines in Mkumbanjara[MA417]  Lerarenwoningen en latrines in Endlhaleni[MA517] Klaslokalen en een lerarenwoning in Kandezu